Uzaktan Eğitim

Ön Kayıt Başvurusu İçin

Slider

Başlangıçlar Sonların Belirleyicisidir.

Figen Eğitim Kurumları

Figen Eğitim Kurumları

Figen Eğitim Kurumları’nın ilk ve en önemli hedefi, sevgiyle kucaklanmış, özgüveni yüksek çocuklarla, “mutlu çocuk, mutlu okul ve mutlu velinin” kaynaştığı eğitim ortamını en güzel şekilde oluşturmaktadır. Küçük veya büyük her insan sevilmeyi ve güvenilmeyi ister. Bu duyguları hissettiği ölçüde de gelişir ve başarılı olur.

ATATÜRK KÖŞESİ

Gençliğe Hitabe

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet’ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

20 Ekim 1927

Sosyal Medyada Takip Edin

Velilerimiz Yanıtlıyor

Neden Figen Eğitim Kurumları?

Velilerimiz Yanıtlıyor

Neden Figen Eğitim Kurumları?