Bize Ulaşın: +90 312 394 04 89
Okulumuz \ Anasınıfı

     Özel Figen Okulları Okul Öncesi Eğitim Programı, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün oluşturduğu Okul Öncesi Eğitim Programını esas almaktadır.

     Gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini desteklemeyi, öğrencinin gelişim alanlarındaki kazanımlarını bir üst basamağa çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, alanında uzman eğitim kadrosu ile nitelikli ve dinamik bir eğitim yaklaşımı benimsenmekte ve çocuklarımızın ‘bugünü yaşayarak geleceğe hazırlanmaları’ fikrinden hareketle gerek ana dilinde gerekse yabancı dilde eğitim yapılmaktadır. Okulumuz bilen, araştırmacı, sorgulayıcı, meraklı, girişken ve üreten, karşılaştığı sorunlara değişik çözümler üreten, kendi kararlarını verebilen, başkalarının haklarına saygılı, sahip olduğu gücü en üst düzeyde kullanabilen bireyler olarak yetişmesi için çalışmaktadır.

ÇALIŞMALARIMIZ

Türkçe Dil Etkinliği

Çocuklarımızın kendisine, çevresine ve hayata karşı duyarlılığını arttırmak, bilinçlerini güçlendirmek amacıyla, alanında uzman öğretmenler tarafından, yaş grupları dikkate alınarak hazırlanan programlar; tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmeceler, sohbet, resimli kitap okuma, taklit, öykü anlatma, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinliklerinden yararlanarak, bilgi alışverişleri, fikir yürütme, beyin fırtınası vb. yaptırılır. Türkçe dil etkinliği sırasında çocukların Türkçeyi doğru kullanma ve güzel konuşmalarının yanı sıra kelime dağarcıklarının geliştirilmesi üzerinde de önemle durulmaktadır.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir. Öğrencilerin yaş dönemlerine ve gelişimlerine uygun seçilmiş kavram kitapları ile çalışılır, çizgi ve sayı çalışmalarına yer verilir. Bu çalışmalarda görsel, işitsel, dokunsal materyallerle desteklenerek çocuklarda kalıcı öğrenme gerçekleştirilir.

Matematik

Çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amaçlanır. Standart olmayan ölçü birimleri (ayak, karış, kalem vb.) kullanılarak doğal ölçme çalışmaları, ilişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, ekleme-çıkarma, geometrik şekilleri tanıma, grafik hazırlama vb. çalışmalar yapılmaktadır.

Drama

Okul öncesinde verilen drama eğitimi ile çocuklarımızda; saygı, sevgi, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma gibi davranışların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Drama, çocukların bağımsız olarak davranış geliştirmesini destekler. Kendisinin ve başkalarının duygularını fark edebilmesini ve empati kurmasını sağlar. Hayal güçlerini, eleştirel düşünmelerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme becerilerini geliştirir. Drama eğitimi ile oyunun çocukların hayatında daha fazla yer almasına olanak sağlamaktayız. Drama eğitimi çocukların sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel ve dil gelişimleri üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.

Deneylerle Kavram Gelişimi

Soyut yerine, somut öğrenme üzerinde durulur. Çocuklar kavramları bire bir gerçek hayatta yaşayarak ve çocuk merkezli bir çevrede öğrenirler. Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerine uygun olarak hazırlanan deneyler çocukların bilişsel gelişimlerini ve yaratıcıklarını geliştirmektedir. Nitelikli bir şekilde verilen akademik eğitim çocuğun bilişsel gelişimini ve kavram kazanma ile ilgili becerilerini olumlu yönde etkilemektedir. 

Değerler Eğitimi

Günümüz dünyasında, akademik başarı kadar, çağdaş hayatın vazgeçilmezi hâline gelen, dürüstlük, saygılı olma, ahlaki değerlere uyma, rahat iletişim kurma, insan ilişkilerine özen gösterme, nezaket kurallarına uyma, inisiyatif kullanma, iş disiplini, temizlik, düzen vb. kavramlar da ön plana çıkmaktadır. Birey bir bütün olarak ele alınmakta, insanı insan yapan özelliklerin geliştirilmesine çaba harcanmaktadır.

 

Oyun Etkinliği

Yaşamın sihirli yılları olan okul öncesi dönemde oyunun önemini biliyor ve hayatımızın her alanına oyunu dahil ediyoruz. Çocuklarımızın oyun yolu ile öğrendiklerini göz önünde bulundurarak kendilerini tanımalarına olanak sağlıyoruz. Bu noktadan hareketle eğitim programımızdaki temel etkinlik olarak “oyun” kullanılmaktadır. Oyun etkinliğiyle çocukların güven duygusu ve olumlu benlik algısı kazanmasının yanında, etkinliklerle yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri geliştirir.

Müzik

Alanında uzman eğitimciler tarafından çocuğumuzun  yaş grubuna uygun olarak hazırlanan müzik dersimizde; belirlenen konulara uygun şarkılar öğrenmesi yanı sıra motor gelişimine uygun müzik aletlerini, müzik yeteneklerini ve ritim duygusunu  geliştirici çalışmalar da yapılmaktadır.

Görsel Sanatlar

Sanata ve sanat eserlerine duyarlı bireyler yetiştirebilmek amacı ile okul öncesi dönemde yapılan görsel sanatlar çalışmalarında; kas gelişimini destekleyici etkinliklerin yanı sıra hayal gücünü, bakış açısını, yaratıcılığını geliştirici bir ürün ortaya koymanın hazzını yaşatıcı, gözlem yapabilecekleri ve bir eser ile ilgili duygu, düşünce ve fikirlerini paylaşabilecekleri çalışmalara da yer verilmektedir. Bu tür çalışmalarda her türlü araç gereç kullanırken, çevre bilinci, doğa ve hayvan sevgisini aşılayarak duyarlı bireyler yetiştirmek en önemli hedeflerimizdendir. Üretici bir toplum bilinci için çalışmalar ile çocuklarımıza farkındalıklar sağlamaktayız.

 

Satranç

Bir strateji ve düşünme oyunu olan satranç derslerimizde çocuklarımıza pratik düşünebilme, muhakeme yapabilme, hamle yapabilme, olaylara farklı bakış açıları getirerek en uygun kararı verme, aldığı kararların sonuçlarını görme, analiz etme ve değerlendirme, karşısındaki kişiye ve aldığı kararlara saygı duyabilme vb. becerilerini geliştirici çalışmalar yapılmaktadır.

 

Beden Eğitimi

Spor hem bedensel gelişim hem de kişilik gelişimi ve ruh sağlığı bakımından yararlıdır. Çocuk spor yoluyla çevresini tanır, iletişim kurar, kendine güveni artar.
Özel Figen Okulları olarak beden eğitimi kapsamında psikolojik açıdan kendini kontrol etmeyi bilen,  iradesini kullanabilen bireyler yetiştirmekteyiz

Minik Ellerle Lezzet

Günlük hayat aktiviteleri kapsamında olan mutfak etkinlikleri sayesinde Özel Figen Okullarının minik aşçıları, sağlıklı beslenme hakkında  hem teorik bilgiye ulaşmakta hem de yaptıkları birbirinden lezzetli yiyecekler ile eğlenerek öğrenmektedirler.

 

 

 

Linkler
İletişim
Tel
+90 312 394 04 89
Fax
+90 312 395 88 98
E-Mail
figenkoleji@gmail.com
Adres
Serhat Mahallesi 1304 sokak No:1 Yenimahalle / Ankara
Twitter
@ozelFigenKoleji
Facebook
/özel-figen-koleji
© Copyright 2014