Bize Ulaşın: +90 312 394 04 89
Rehberlik

           

        PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK

    Özel Figen Okullarında rehberlik birimi çalışmaları “Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik Çalışmaları“ kapsamında yürütülür. Gelişimsel rehberlik öğrencilere şimdi ve gelecekte daha fonksiyonel olmaları için çeşitli yeterlilikleri kazandırmayı hedefler. Öğrencileri başarılı başarısız, problemli problemsiz tanımlamalarının uzağında tutarak bütün öğrencilere yaşam becerileri kazandırmayı hedefler. Gelişimsel Rehberlik, sorun yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği kapsayan, bireyin gelişimini etkileyen tüm eğitim - öğretim çalışmalarını kapsamaktadır. Öğrencilerin okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamaları, potansiyellerini tam olarak kullanarak okul başarılarını arttırmaları, kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve geliştirmeleri, başkalarını anlamaları, kabul etmeleri ve kişiler arası iletişim becerilerini arttırabilmeleri için olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerinde onlara destek olmakta, eğitsel ve mesleki kararlar alabilmeleri için gerekli olgunluğa ulaşmalarını hedeflemektedir.

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK BİRİMİ

Özel Figen Okulları okul öncesi rehberlik birimi hizmetleri iki ana başlık altında yürütülmektedir.

1. Öğrenci Rehberliği

Okul öncesi dönem çocuğun gelişim çizelgesinde en hızlı değişimlerin gözlemlendiği bir dönemi kapsamaktadır. Okul öncesi eğitimde çocuklara verilmek istenilen belli başlıca yeterlilik alanları bulunmaktadır. Bu alanlar;

 * Okula ve Çevreye Uyum                      

 * Kişiler Arası İlişkiler Aile ve Toplum

        * Eğitsel Gelişim                                  

        * Güvenli ve Sağlıklı Hayat

 * Kendini Kabul                                   

 * Mesleki Gelişim

Belirtilen yeterlilik alanları doğrultusunda Özel Figen Okulları okul öncesi öğrencileri için rehber öğretmen ve öğretmen işbirliği içerisinde grupların yaş özelliği, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak etkinlikler planlanmaktadır.

2. Veli Rehberliği

Özel Figen Okulları okul öncesi rehberlik birimi, veli ile kurulacak düzenli iletişimin çocuğun gelişimi için ne derece önem taşıdığının farkında olarak görüşmeleri iki ana başlık altında planlamaktadır. Birincisi yıl içerisinde herhangi bir durum olmasa dahi belirlenen bir görüşme takvimi doğrultusunda yapılan telefon görüşmeleri, ikincisi ise randevu sistemi ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler yapılmaktadır. Yıl içerisinde veli seminerleri düzenlenmektedir. Yapılan, yapılacak olan seminerler ihtiyaç durumuna göre değiştirilebilir.

İLKOKUL REHBERLİK BİRİMİ

 

Özel Figen İlkokulunda rehberlik birimi öğrencilerin bireysel farklılıklarını merkeze alan bir yaklaşımla güven, saygı, gizlilik ve işbirliği ilkelerini esas alan bir öğrenci rehberliği hizmeti sunmaktadır. Bu bağlamda öğrenci rehberliği çalışmaları aşağıdaki esaslar çerçevesinde düzenlenmektedir.

1. Öğrenci Rehberliği

Bireysel ve Grup Rehberlik Çalışmaları: Öğrencinin ilkokul düzeyinde hayatında karşılaşabileceği bilişsel, sosyal ve duygusal durumlar karşısında kendisini tanıma, duruma karşı strateji belirleme ve bu süreci yönetme konusunda alternatifleri sunan ancak kararı öğrencinin vermesini sağlayan bir rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Grup Rehberliği Çalışmaları; öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen çalışmaları kapsamaktadır. Özel Figen İlkokulunda grup rehberliği kapsamında öğrencilere yaptırılan çalışmalar; sosyal beceri, problem çözme becerisi, öfke kontrolü, verimli ders çalışma yöntemleri.

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları: Okulumuzda öğrencilerde eğitim öğretim yaşamına dair olumlu tutum geliştirmek, öğrencilere başarmanın hazzını yaşatmak, destekleme ve eğitim hayatı ile ilgili oluşan olumsuz yargıları olumluya çevirmek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. İlkokul düzeyinde rehberlik biriminin eğitsel rehberlikteki temel amacı; Öğrencilerde motivasyonu sağlama, etkin çalışma yöntemlerini öğretme, zamanı etkin kullanmaya yönelik çalışmalar yapma, nihayetinde başarma ve bunun temel motivasyon kaynağı olduğunu anlamadır.

Mesleki Rehberlik Çalışmaları: Meslekleri tanıma, her mesleğin ayrı bir önemi olduğunu kavrama yani meslekler hakkında olumlu tutumlar geliştirme anaokulu düzeyinden başlayan bir çalışmadır. Okulumuz nedenle ilkokul seviyesindeki öğrencilerine mesleklerle ilgili olumlu tutum geliştirmeleri amacı ile çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde meslekleri tanıma, çeşitli meslek grupları ile söyleşiler düzenleme ve mesleklerle ilgili ön yargıları önleme çalışmaları yer almaktadır.

 

2. Veli Rehberliği

Özel Figen İlkokulunda rehberlik birimi aile ile “çocuğun gelişimi ve uyumu için ortak ne yapabiliriz” sorusundan hareketle düzenli görüşmeler planlamaktadır. Görüşmeler doğrultusunda veliye gereken bilgiler aktarılır ve aynı zamanda öğrenci ile ilgili belirlenen esaslar dâhilinde okul içerisinde uygun rehberlik çalışmaları planlanır. Velilerimize dönem içerisinde öğrencileriyle sağlıklı iletişim kurma, özgüveni yüksek çocuklar yetiştirme önerilerinden oluşan grup rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

 

ORTAOKUL REHBERLİK BİRİMİ

1. Öğrenci Rehberliği

BİREYSEL ve GRUP REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Bireysel rehberlik çalışmaları; öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlarla ilgili yapılan çalışmalardır. Özel Figen Ortaokulu rehberlik birimi bireyi tanıma, bilgi verme ve izleme stratejilerini kullanarak öğrencilerin güçlü alanlarını destekleme, kendileri ile barışık, sorgulayan, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar planlamaktadır. Özel Figen Ortaokulunda grup rehberliği çalışmaları; ergenleri bilgilendirme ve farkındalık kazandırma eğitimi, madde bağımlılığının önlenme eğitimi, akran zorbalığını önleme eğitimi, sınav kaygısı eğitimi

 

 

EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmek ve bu alanlarda sorun çözme becerilerini kazandırmak hedeflenir. Bununla birlikte, öğrencilere kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirme yollarını göstererek, gelecekleri için karar almalarında da destek olmaya çalışılır. Ortaokulu düzeyinde yer alan öğrencilerin okul hayatına ilişkin oluşmuş önyargılarını gidermek, okula ve eğitim öğretim yaşamına karşı yapıcı tutum geliştirmelerini sağlamak amacı ile okulumuzun yaptığı çalışmaları şöyle sıralayabiliriz;

Öğrenciye yönelik çalışmalar; etkin çalışma yöntemleri, motivasyon çalışmaları, zamanı etkin kullanmaya yönelik çalışmalar, okul seçimiyle ilgili çalışmalar, meslek seçimiyle ilgili çalışmalar, başarı takip çalışmaları.

SINIF REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARI

Okulumuzda MEB tarafından hazırlanan “sınıf rehberliği programı“ ve her öğretim yılı başında yapılan sınıf rehberliği çerçeve programı doğrultusunda, çeşitli sınıf etkinlikleri düzenlenir.

MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin çeşitli meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına, her meslek hakkında olumlu tutum geliştirmelerine, mesleklerin birbirleriyle ilişkilerini kavramalarına, kendi kişisel nitelikleri ve mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantılar kurarak kendilerine uygun mesleği seçmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılır.

2. Veli Rehberliği

Özel Figen Ortaokulunda rehberlik birimi aile ile “Çocuğun gelişimi ve uyumu için ortak ne yapabiliriz?” sorusundan hareketle düzenli görüşmeler planlamaktadır. Görüşmeler doğrultusunda veliye gereken bilgiler aktarılır ve aynı zamanda öğrenci ile ilgili belirlenen esaslar dâhilinde okul içerisinde uygun rehberlik çalışmaları planlanır. Velilerimize dönem içerisinde ergenlik dönemi ve karşılaşılabilecek durumlar, sınav kaygısı ve ailenin bu konuda üstüne düşen görevleri gibi konularda eğitim verilmektedir.

 

Velilerimize...

Çocuklarımızın kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişebilmeleri için sizden de destek istiyor,

 • Çocuğunuzu onaylayıcı, yüreklendirici bir tavır içinde olmanızı,
 • İlgi, yetenek, başarı ve gelişim düzeyini yakından takip etmenizi, bunun için okul ile iletişim halinde olmanızı,
 • Çocuğunuzun sosyal çevresinden, arkadaş ilişkilerinden ve boş zaman değerlendirme etkinliklerinden haberdar olmanızı,
 • Onu, başka çocuklarla kıyaslamamanızı,
 • Çocuğunuzun yeteneklerini keşfetmenizi, var olan yeteneği güçlendirmeye çalışmanızı, çocuğun da bu yetenekleri ortaya çıkarması için fırsat yaratmanızı,
 • Küçük sorumluluklar vererek, bu duygunun gelişmesine katkıda bulunmanızı,
 • Yetenekli olmadığı, başarı gösteremediği bir alana yönlenmesi konusunda ısrarcı olmamanızı,
 • Disipline ihtiyacı olduğu kadar, sevgiye, ilgiye, onay sözlerine ihtiyacı olduğunu unutmamanızı,
 • Çocuğunuzla ilgili olan kararlarınız ve davranışlarınızda tutarlı olmanızı,
 • Sizinle geçirdiği zamanın niteliği arttıkça, size olan yakınlığının ve paylaşımının da artacağını bilmenizi,
 • Son olarak, birbirinizin hayatı için vazgeçilmez olduğunuzu, ama bunun bağımlılık ilişkisi olmadığını, çocuğunuzun birey olduğunu hatırlamanızı bekliyoruz.

MERAK ETTİKLERİNİZ

GÜVENLİ VE SINIRLANDIRILMIŞ İNTERNET KULLANIMI.

ÇOCUĞUM ÇOK MU ZEKİ YOKSA HİPERAKTİF Mİ?

YÜZYILIN SORUNU ALGILAMA BOZUKLUĞU.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI.

Ve çözümleri için ebeveynlere düşen görevler ile ilgili yıl içine dağılmış seminer programları ile bütün sorularınızın cevabını FİGEN KOLEJİ’İNDE bulacaksınız.

 

Linkler
İletişim
Tel
+90 312 394 04 89
Fax
+90 312 395 88 98
E-Mail
figenkoleji@gmail.com
Adres
Serhat Mahallesi 1304 sokak No:1 Yenimahalle / Ankara
Twitter
@ozelFigenKoleji
Facebook
/özel-figen-koleji
© Copyright 2014